Sitemenu

dinsdag 24 mei 2022
left
content-main

diergeneeskunde

Op de veertien pinken heeft zichtbare beenproblemen

Auteur signaleert de aard van de problemen en geeft aan dat met management (stalling en voeding) een positief effect bereikt kan worden

Effekt van kreupelheid op produktie, vruchtbaarheid en afvoer van melkvee

3 jaar lang werden 13 Utrechtse melkveebedrijven in een praktijkonderzoek gevolgd, waarbij gegevens werden verzameld omtrent effecten van kreupelheid

Entstof weer beschikbaar

Longwormenting niet meer ontregeld door BSE
2 dierenartsen aan 't woord t.a.v. de te volgen ent-strategie tegen longwormen bij jongvee

Hoge melkproduktie vereist meer zorg voor de gezondheid van de koe

Aan de hand van de resultaten van de Deeladministratie voor de Rundveehouderij over het boekjaar 1990/'91 en een LEI-model is gekeken naar het verband tussen ziektekosten en het produktieniveau van ve

Kwaliteit in gezondheidszorg

Noorhuizen en Welpelo: 'risico op verspreiding beheersbaar maken'
De auteur in gesprek met twee onderzoekers van de vakgroep Veehouderij van de Landbouwuniversiteit, die met een schuin oog naar de levensmiddelenindustrie een nieuwe methode onder de aandacht brengen

Feest van veterinairen

In Utrecht wordt 175 jaar onderwijs gevierd
Precies 175 jaar geleden begon het onderwijs in diergeneeskunde. Ooorpsronkelijk ging het om paarden, nu zijn de bakstenen verlegd naar een breed werkterrein.

Moet de show doorgaan?

IBR maakt deelname aan keuringen lastig
Afwegingen over wel of niet deelnemen aan veekeuringen en -shows
right