Sitemenu

dinsdag 22 september 2020
left
content-main

diergeneeskunde

Invloed van een droogzetinjektor en de leeftijd van de koe op het voorkomen van mastitis

In 1986 is een onderzoek uitgevoerd, waarbij een groep koeien op 2 manieren werd drooggezet: de droogzetinjector werd geheel of gedeeltelijk in het tepelkanaal ingebracht.

Doodgeboorte bij vaarzen: een nog niet verklaard probleem

Resultaten van een enquete-onderzoek in Noord-Nederland onder 700 veehouders betreffende problemen rond de 1e geboorte

Gericht fokbeleid kan bijdragen tot vermindering geboorteproblemen

Een speciaal geformeerde werkgroep voor het terugdringen van het aantal keizersneden bij melkvee geeft redenen en aanbevelingen voor deze vermindering

Mineralengehalten van jongvee op veenweidebedrijven

Resultaten van een studie, uitgevoerd bij 800 stuks jongvee haar het verband tussen de groei en het mineralengehalte in het bloed

Toekomst diergezondheidszorg op melkveebedrijven

Ingegaan wordt op de inhoud van het rapport "De toekomst van de diergezondheid, wie zal het een zorg zijn?" van het Ministerie van LNV
right