Sitemenu

maandag 21 september 2020
left
content-main

diergeneeskunde

Leven tussen hoop en vrees

Mond- en klauwzeer verlamt agrarisch leven volledig
Meningen en ervaringen van betrokkenen rond mond- en klauwzeer: de coördinatrice van de Telefonische Hulpdienst Agrariërs, de NVO-afgevaardigde betrokken bij het overleg met het ministerie LNV en bij

Koeien op De Marke

Gezondheid en vruchtbaarheid onder druk
Voor proefbedrijf De Marke zijn de resultaten van de ziekteregistratie over jaren 1993 t/m '99 vergeleken met die van de andere proefbedrijven van het Praktijkonderzoek Veehouderij

Geen verschuiving door MKZ

Na driekwart KI-jaar alleen nieuwe koploper voor MRIJ
Overzichten van de aantallen eerste inseminaties per fokstier (1 september 2000 t/m 31 mei 2001)

Mastitis en vereelting

Beetje eelt op speenpunt is beter
Uit een onderzoek heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een classificatiesysteem voor speenpuntvereelting ontwikkeld, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de dikte en het al of niet rafelig zijn va

Geen relatie IBR-enting en slijters

'voedertechnisch mismanagement' als één van de oorzaken genoemd
Is er een verband tussen slijters en de vaccinatie met levende IBR-entstof? Het Tijdschrift voor Diergeneeskunde wijdde in haar maartnummer ruim 70 pagina's aan deze problematiek.

'Weinig kans op hervatten enten'

MKZ-problematiek moet volgens Huirne en Berentsen discussie openen over diertransporten
De voor- en nadelen van wel of niet vaccineren tegen mond- en klauwzeer worden tegenover elkaar gezet, waarbij de heren Huirne en Berentsen van de leerstoel Agrarische Bedrijfseconomie van Wageningen

Meer dan bekappen alleen

Kosten van kreupele koe bedragen f.250 tot f.300 per geval - klauwgezondheid
Eerste en inleidend artikel van een serie van 6 over klauwgezondheid

Melkmachinecontrole

Nederlandse Canadees Reitsma verdiept zich in relatie mastitis en melkmachine
Een in Canada gevestigd onafhankelijk adviseur oordeelt dat er bij mastitis nog te weinig met onvolkomenheden aan de melkmachine rekening wordt gehouden

Driejarig project diergezondheid

Dierenartsen, NRS en Pfizer vinden elkaar in plannen voor vruchtbaarheid, uiergezondheid en internet
NRS, een producent van diergeneesmiddelen en de Kon. Ned.
right