Sitemenu

maandag 21 september 2020
left
content-main

diergeneeskunde

Geen 'of' maar 'en'

Elektrische geleidbaarheid aanvulling op koecelgetal
Om bacteriele uierinfecties te vinden vullen het koecelgetal en de elektrische geleidbaarheid elkaar aan, zoals ook uit een onderzoek van het PR blijkt

"MKZ-vrij is een illusie"

Wagenings MKZ-debat: aanpassing vaccinatiebeleid vraagt tijd, veel tijd
Een discussie tussen Ab Osterhaus, viroloog aan de Erasmus Universiteit, Frits Pluimers, chief veterinary officer van het Min.

Exportbelemmeringen te lijf

Veterinaire en zootechnische eisen maatgevend voor omvang uitvoer levend vee
Verschillende zegslieden geven hun mening t.a.v. de verschillende eisen die afnemende landen aan levend vee uit Nederland stellen

'Begaan met veehouder en dier'

Dierenarts en KNMvD-man Theo Lam van dag tot dag over MKZ
De voorzitter van de groep Rund van de KNMvD geeft een blik achter de schermen bij de MKZ-bestrijding. Ook schrijft hij over de consequenties van MKZ voor het werk in zijn eigen praktijk.

Op de bres voor MKZ-getroffenen

Veestapels uit het buitenland moeten helpen met herbevolken
De gang van zaken, initiatieven en vooruitzichten rond het herbevolken van de melkveestallen in de geruimde MKZ-gebieden

"Niet laten leiden door emotie"

De MKZ-ontwikkelingen van dag tot dag door LTO voorzitter Siem Jan Schenk
Dagboekaantekeningen van 21 maart t/m 2 april 2001

'Streng BSE-beleid doorzetten'

Divisiehoofd ID-Lelystad Andre Bianchi ondersteunt het huidige BSE-beleid
Een interview met het hoofd van de divisie wettelijke en dienstverlenende taken van ID-Lelystad, die in opdracht van het Ministerie van LNV de leiding heeft over de opzet van het laboratorium voor het

KI-wereld wacht af

Exporteurs halen hun gelijk over ongezonde regels op halteplaatsen
Een impressie van de situatie bij de KI-organisaties en bij de exporteurs van levend vee i.v.m. de uitbraak van mond- en klauwzeer

Enten of afvoeren

Cranendonk versneld status IBR-vrij
Door natuurlijk verloop zijn er op praktijkcentrum Cranendonck nog enkele melkkoeien met afweerstoffen tegen het IBR-veldvirus.

Paratuberculose te lijf

Animo voor vrijwillige bestrijding van para-tbc is groot
Het belang wordt onderstreept van het praktijkproject Paratuberculose Programma Nederland dat in januari 2001 van start is gegaan
right