Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

diergeneeskunde

Dierenartsen anders belonen

KNMvD-voorzitter Ludo Hellebrekers ziet de meeste mogelijkheden in het verbeteren van het kwalitatieve antibioticagebruik
Meer dan ooit in het 150-jarig bestaan van de KNMvD staat de dierenarts midden in de publieke belangstelling.

Lebmaag draait in dracht

Lebmaagverplaatsing door klauwdefect bij zes maanden drachtige koe
Aan de hand van praktijkvoorbeelden schrijven drie dierenartsen over ziekten in de melkveehouderij.

Kalverdiarree

Vochtbehandeling via infuus herstel vochtbalans bij kalf met diarree
Aan de hand van praktijkvoorbeelden schrijven drie dierenartsen over ziekten in de melkveehouderij.

Zonnebrand in de herfst

Schimmeltoxine in najaarsgras oorzaak zonnebrand
Aan de hand van praktijkvoorbeelden schrijven twee dierenartsen over ziekten in de melkveehouderij. Dit keer komt zonnebrand aan bod.

Kalf zonder uitgang

Bespreking van een praktijkgeval van een kalfje dat zonder uitgang geboren werd: er ontbreekt een stukje endeldarm

Dikbilfenomeen bij het rund

Onderwerp van kontroversen
Over de oorsprong en verspreiding van de dikbilfactor, het Piemontese en Belgische witblauwe ras als belangrijkste dragers van de factor, de vererving, de kenmerken, gebreken bij de dieren en de toeko

Oorzaak van klauwaandoeningen bij rundvee ligt vaak dieper

Bij het rundvee hebben we in sterke mate te maken met klauwaandoeningen, die meer of minder ernstig kunnen zijn.

I.B.R. in melkveestallen

De huidige stand van zaken in de praktijk
Uit een onderzoek gedurende 3 jaar op 22 bedrijven met een eigen jongveeopfok naar het voorkomen van het bovine herpesvirus type 1 dat het bovine rhinotracheitis veroorzaakt bleken de ziekteverschijns
right