Sitemenu

dinsdag 24 mei 2022
left
content-main

diergedrag

Koeien uitnodigen voor de tocht

Tweerijige ligboxenstal is voor vruchtbaarheid gunstiger dan vierrijige - serie Vruchtbaarheid. Deel 5: Huisvesting
Wie in zijn stal rekening wil houden met de vruchtbaarheid van koeien zorgt ervoor dat een koe tochtig durft te zijn. Dat betekent een stal met extra licht, ruimte en een stroeve vloer.

Konkurrentie aan het voerhek en de individuele ruwvoeropname

Een groep van 16 melkkoeien kreeg in een experiment afwisselend de beschikking over 16 of over 12 voerplaatsen (33% overbezetting).

Kan via erfelijkheid het gedrag van de melkkoe verbeterd worden?

Uit een onderzoek aan de Canadese universiteit te Guelph naar erfelijkheidspercentages van gedragskenmerken bij melkkoeien zijn waarden gevonden van 11 tot 16 procent.

Links of rechts in melkstal

Bewuste keuze of macht der gewoonte?
In ligboxenstallen met een 2-zijdige melkstal kunnen koeien vanuit de wachtruimte voor de linker- of de rechterkant van de melkstal kiezen.

In de file zonder gestress

Koeien blijven rustig ondanks wachttijd en gedrang voor melkrobot
Gedragsdeskundigen van ID Lelystad hebben het gedrag van een groep vaarzen rond een melkrobot bestudeerd, waarbij tevens de hartslag is geregistreerd, er bloedmonsters zijn verzameld en er melkstroomp

Stresstest voor rundvee

Hoe hanteerbaar is onze melkkoe?
ID-DLO probeert inzicht te krijgen in factoren die stress bij melkkoeien kunnen veroorzaken en in de mogelijke gevolgen daarvan voor gezondheid en productie.

Tevreden koeien

Geert Mazereel: "Stress rond afkalven vermijden" - special Koe en voer
De voederstrategie van een Belgische melkveehouder tijdens de droogstand: Geert Mazereel schenkt veel aandacht aan de overgang van droogstand naar lactatie.

Ruimte voor machogedrag

Wachtstal in Harfsen aangepast op welzijn van dier en mens
De wachtlocatie Harfsen voor proefstieren is gerenoveerd. Het gedrag van de stieren werd eerst onderzocht alvorens beslissingen op welzijnsgebied te nemen. Nu lopen ze in een dikke laag stro

Eigenwijs en rustig

Karakter Montbéliardestieren binnenkort op stierenkaart
Een nieuwe Montbeliardegebruiker geeft zijn ervaringen weer met dit Franse ras, die naast ervaringen van andere gebruikers worden gelegd

Kennis als productiemiddel

Adviesresistente veehouders vergeten te investeren in kennis koesignalen - special Koegezondheid
Meningen in Nederland en Vlaanderen worden gepeild omtrent de kennis van veehouders betreffende koegedrag en -gezondheid
right