Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

datacommunicatie

Macht van dataverkeer

Nieuwe stappen om dataverkeer in de melkwinningssector te uniformeren
De opmars van melkrobots en melkstallen met elektronische melkmeters zorgt voor talrijke nieuwe data en kengetallen.

Knooppunt voor losse gegevens

Computer vervult centrale rol in verzamelen, verwerken en berekenen van informatie rondom de koe - special: Automatisering
Een zegsman van CR Delta VRV geeft nadere informatie omtrent de website 'Mijn bedrijf' met koe-gegevens voor abonnees

Datakloof dichten met internet

Karel Heijink wil in managementpakketten meer aansturen op financiële cijfers - special: Automatisering
De directeur van het vorig jaar uit Comvee en Siva ontstane Agrovision geeft zijn mening over het computergebruik bij veehouders en doet een voorspelling omtrent ontwikkelingen in managementprogramma'

Uitwisseling vraagt vertrouwen

Internetgebruik kent vele mogelijkheden, maar vraagt cultuuromslag melkveehouders - special: Automatisering
Een zegsman van het Praktijkonderzoek van Animal Sciences Group-WUR en één van Aproportal geven aan hoe de veehouder de computer en internet in de beroepspraktijk toepassen en wat de verwachte verande
right