Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

databanken

Meer meten in melk

Melksamenstelling in de toekomst bepalend voor verwerkingstraject zuivel?
Met het project ‘Meten in melk’ slaan verschillende partners uit de zuivelketen de handen in elkaar.

Fokkerijgids op het net

Eenvoudig selecteren uit 60.000 stieren via Veeteeltsite
Attendering op de internetversie van de internationale fokkerijgids

Agrarische netwerken tonen in Groene Venster een gezicht

Informatie omtrent Agrinet, het samenwerkingsverband tussen de netwerken in de akkerbouw, de rundveehouderij en de varkenshouderij, waarvan onlangs de 1e versie van het hulpprogramma voor videotexgebr

Vooral samenwerking

Melkvee Academie krijgt zicht op gevraagde thema's
Een inventarisatie is gemaakt van kennisbankvragen, waarover de deelnemende veehouders informatie over wilden ontvangen

Fokkerijgids nu op internet

Veel mogelijkheden met internationale fokkerijgids van Veeteelt

Een aantal schermafdrukken wordt getoond, waarop de mogelijkheden van de digitale stierengids worden getoond

right