Sitemenu

zaterdag 6 maart 2021
left
content-main

crossing over

Invloed van kruisingseffekten - heterosis en rekombinatie - op de fokwaardeschatting

In dit artikel wordt uiteengezet hoe groot kruisingseffecten zijn en in hoeverre ze van invloed kunnen zijn op de fokkerij, in het bijzonder op de geschatte fokwaarden
right