Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main

consumptiemelk

Ultieme zuivelboek?

Zuivelgeschiedenis behelst meer dan productie van boter en kaas
De geschiedenis van de Nederlandse zuivelindustrie is te boek gesteld. Althans, dat is de suggestie van uitgever en auteurs.

Melk voor korteketenafzet

Melkmerk Délimel brengt 25 melkveebedrijven rechtstreeks bij consument
Als winnaar in de categorie ‘Slimme afzetstrategieën’ bij de wedstrijd ‘Prima Plattelandsproduct 2010’ van de Vlaamse overheid kwam het melkmerk Délimel in de belangstelling.

Nieuws

Op de site van Melkweg2020 heeft Jos Brands een nieuwe blog geschreven over de actie 'Campina dichtbij'.

Brands stelt dat alle boeren aan pr van melk moeten doen

Nieuws

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina gaat jaarlijks 45 miljoen euro beschikbaar stellen voor de stimulering van weidegang. Leden die hun koeien weiden, komen vanaf 2012 in aanmerking voor een weidepremie van vijftig cent per 100 kilo melk.

Voor een bedrijf met 6 ton quotum bedraagt de vergoeding 3000 euro
right