Sitemenu

vrijdag 17 september 2021
left
content-main

conferenties

Verleiden van weiden

Weidegang op economisch vlak nipt in het voordeel
Op het symposium 'De verleiding van beweiding' kwamen de voor- en nadelen van onbeperkt weiden, beperkt weiden, zomerstalvoedering en summerfeeding ter sprake

Europa evalueert MKZ-strategie

Staat Nederland voor een kansloze missie op komend MKZ-congres in Brussel?
Op 12 en 13 december organiseert de Europese Commissie een MKZ-congres in Brussel.

Advies aan adviseur

Joep Driessen: "Taal van de boer wordt niet gesproken"
Studenten aan het Van Hall Instituut doen verslag van een symposium, dat als doel had duidelijkheid te scheppen betreffende de mogelijke rol van het Hoger Agrarisch Onderwijs in de opleiding van veeho

Slechter en slechter

Verbeter vruchtbaarheid door koe hele jaar te volgen
Hoe kunnen melkveehouders de vruchtbaarheid van hun hoogproductieve koeien verbeteren?

Biologische stilstand

LNV stelt biotechnologie ter discussie op Eko-congres
Het marktaandeel van biologische producten is nog ver weg van de beoogde vijf procent. Hoe de sector vooruitgang kan boeken, werd tijdens de Eko-dag besproken.

Met dank aan het quotum

Bedrijfsadviseur Christien Ondersteijn: "Quotering slecht voor ondernemerschap"
Tijdens de vakbeurs in Hardenberg kregen 4 sprekers een plaats op het podium tijdens het symposium 'Met dank aan het quotum' om hun visie te delen met de aanwezige melkveehouders.

Samen werken

Frank Nevens: "Hét bedrijf van de toekomst bestaat niet"
Samenvatting van een studiedag met het thema 'Het landbouwbedrijf van de toekomst' van de Universiteit Gent over de waargenomen tendens tot schaalvergroting en de wenselijke ontwikkelingen in de bedri

Fokken op gezonde uiers

Sprekers symposium UGCN onderstrepen belang fokkerij in vooruitgang uiergezondheid
Is uiergezondheid nu vooral een kwestie van management of wordt het ook voor een groot gedeelte bepaald door fokkerij? UGCN waagde zijn jaarlijkse zomersymposium aan het beantwoorden van deze vraag.
right