Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

conferenties

Meer melk, minder input

Piet Boer: 'De koe moet zichtbaar blijven in het Nederlandse landschap'
Melkveehouders moeten meer melk produceren, met minder input. Daarnaast moeten ze beter produceren: voor milieu en maatschappij.

‘klauwenvliegwiel’ draait

Negen procent minder klauwaandoeningen in 2,5 jaar project Grip op klauwen
Het doel van het project Grip op klauwen is niet geheel gehaald, maar toch heerste er tevredenheid op het slotsymposium.

Werken aan extra lactatie

Jongveeoverschot maakt hogere levensduur nauwelijks interessant in de VS
Het verbeteren van dierenwelzijn is dé manier om de levensduur van de koe te verhogen, zo constateerden onderzoekers tijdens een internationaal symposium.

Amerikaanse grootheden

Charlie Will: "Zelf bepalen of u risico wilt lopen met kans beloond te worden'
ALH Genetics van Adolf Langhout vierde 25 jaar fokkerijactiviteiten met een jubileumveiling en -forum. Drie grote Amerikaanse fokkerijnamen zorgden voor een goed gevulde tent.

Aarde raakt echt op

Hoge melkproductie zorgt niet per definitie voor de laagste 'carbon footprint'
Met de huidige landbouwmethoden is de wereldbevolking in 2050 niet te voeden. Die boodschap werd er nog maar eens ingewreven op het symposium ‘we’ll 2013’ in de Brabanthallen in Den Bosch.

Als de marges verder krimpen

EDF-voorzitters: 'Ga kritischer investeren en leer kasstromen beter te beheren' - Groeien in rendement - deel 5
Hoe kijken buitenlandse melkveehouders aan tegen de hoge schulden en de forse investeringen op Nederlandse melkveebedrijven?

Wat wil de koe?

Auteur René Houkema - 'Pijn door klauwproblemen en mastitis is het belangrijkste welzijnsprobleem' - themabijeenkomst
Hoe gelukkig is de Nederlandse melkkoe? Die vraag stond centraal op een symposium over het welzijn van de Nederlandse melkkoe in Leeuwarden.

Genomics geen magie

Veehouders dringen aan op mogelijkheid om te fokken op voerefficiëntie
Stichting GES organiseerde twee bijeenkomsten om met veehouders te discussiëren over de huidige fokkerij.

Beter automatisch melken

In anderhalf jaar tijd verdubbeling aantal melkrobotbedrijven in België
Het aantal automatische melksystemen neemt zienderogen toe in Vlaanderen. Bij ruim een kwart van de nieuw geplaatste melkinstallaties kiezen melkveehouders voor de melkrobot.

Meer welzijn zonder pijn

Pijnbestrijding bij rundvee levert veehouder financieel voordeel en consumentenvertrouwen op - themabijeenkomst
Niet alleen vanuit economie, maar vooral ook vanuit dierenwelzijn, krijgt pijnbestrijding bij dieren steeds meer aandacht.
right