Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

computers

Verbeterde LW en BSK

Meer toegespitst op bedrijf en koe
De laktatiewaarde (LW) en bedrijfsstandaardkoeproduktie (BSK) zijn belangrijk verbeterd. In bijgaand artikel worden de diverse vernieuwingen toegelicht.

Veenet leert boer nieuwe toepassingen van computer kennen

Veenet is een proefproject van Taurus, de Takorganisatie voor automatisering en uniformering in de rundveehouderij. Het project zal twee jaar duren.

Informatisering in de rundveehouderij

Samenwerking werpt vruchten af
Kenschetsing van de huidige stand van zaken door de direkteur van Taurus en enkele punten die de komende jaren extra aandacht vragen

Fokkerij per computer

Paringsprogramma's via computer steeds nuttiger bij verkleinen kans op inteelt en erfelijke gebreken
Vier in Nederland gebruikte paringsprogramma's tegen het licht gehouden.

Nieuws

Jonge boeren zijn steeds minder ‘buiten’ te vinden. In twintig jaar tijd is de tijd dat jonge boeren bezig zijn met het verzorgen van de dieren en de gewassen afgenomen met twintig procent.

Jonge boeren zijn steeds meer tijd kwijt aan kantoorwerkzaamheden
right