Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main

computernetwerken

Digitale veemarkt start

Geen grap: vanaf 1 april koeien aanbieden op Internet
Vanaf 1 april kan iedere veehouder zijn koe aanbieden op de elektronische veemarkt die bereikbaar is op het Internetadres www.veemarkt.nl.

[Gebruik computers groeit :] koe en computer

3 artikelen over het gebruik van de computer door veehouders, de stand van zaken, en 2 melkveehouders aan 't woord over hun gebruik van de computer

Melkveehouders doen het digitaal

Gemak van doorslaggevend belang voor veehouders die via het beeldscherm bestellingen plaatsen
Bericht over het groeiend aantal internetaansluitingen bij melkveehouders
right