Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

chirurgische handelingen

Moeilijk drachtig

Chirurgische ingreep nodig voor behandeling van urine in de vagina - uit de dierenartspraktijk
Tijdens een bedrijfsbezoek constateerde de dierenarts een geval van urovagina bij een hoogproductieve vierdekalfskoe, die na verschillende inseminaties nog steeds niet drachtig was.

Tympanie bij kalf

Gasophoping in de lebmaag verwijderen via een gaatje in de buikwand - uit de dierenartspraktijk
Tympanie bij kalveren is meestal het gevolg van gasproductie door bacteriën.

Zware bevalling

Knip in de vulva om kalf te verlossen vooral bij dieren met ruime conditie - uit de dierenartspraktijk
Om het risico op complicaties bij een bevalling terug te dringen, besloot de dierenarts bij een vaars een episiotomie toe te passen.

Afgeklemde staart

Aankoeken van dunne mest veroorzaakt afklemming van de staart - uit de dierenartspraktijk
Praktijkvoorbeeld van een stiertje, waarvan de staart als het ware ingegroeid was in een bal aangekoekte mest. De dierenarts achtte een chirurgische ingreep noodzakelijk.

Gericht fokbeleid kan bijdragen tot vermindering geboorteproblemen

Een speciaal geformeerde werkgroep voor het terugdringen van het aantal keizersneden bij melkvee geeft redenen en aanbevelingen voor deze vermindering

Operatie voor lebmaagverdraaiing

Koe herstelt sneller en melk mag in de tank
Naast de operatieve ingreep en de "rollen en steken"-methode is er nog een 3e techniek die koeien van hun lebmaagverdraaiing af kan helpen.

Gebroken kaak

Pink hersteld na operatieve fixatie kaakbreuk met pinnen
Een gebroken kaak, zo luidde de diagnose voor een Shottlepink uit de Froukjefamilie begin 2007. Waar op dat moment in veel gevallen euthanasie volgt, kozen haar eigenaars voor een operatieve ingreep.

Navelbreuk

Operatie vaak noodzakelijk bij navelbreuk - uit de dierenartspraktijk
Een kalf bleek een aanzienlijke navelbreuk te hebben, maar leek daar nauwelijks last van te hebben.
right