Sitemenu

vrijdag 15 januari 2021
left
content-main

chirurgie

Gericht fokbeleid kan bijdragen tot vermindering geboorteproblemen

Een speciaal geformeerde werkgroep voor het terugdringen van het aantal keizersneden bij melkvee geeft redenen en aanbevelingen voor deze vermindering
right