Sitemenu

donderdag 15 september 2022
left
content-main

china

Groot zonder grond in China

Grondstoffentransport over honderden kilometers verzekert Chinese veehouder van goed rantsoen
De Chinese Ye Hongwei realiseert driekwart van zijn jaarlijkse omzet van 5,5 miljoen euro met 550 melkkoeien. Op het grondloze bedrijf verzorgt iedere medewerker omgerekend twaalf koeien.

China's grote dorst naar melk

Verdrievoudiging productie ondanks versnipperde bedrijfsstructuur en gebrekkige fokprogramma's
De nationale productie in China verdrievoudigde in 5 jaar tijd. KI-centra moderniseren in hoog tempo, maar de versnipperde infrastructuur is een probleem.

Nieuws

De fietsers op melktoer rond de wereld bereikten begin maart China. Het grote contrast tussen Australië met haar grote vrije oppervlakten en China gevuld met betonnen bouwwerken valt direct op.

'Wilde' koeien in Hongkong
right