Sitemenu

vrijdag 22 januari 2021
left
content-main

capaciteit

Het is vijf voor twaalf

Financiele nood dreigt voor veel Amerikaanse melkveehouders
Een schets van de situatie in de Amerikaanse melkveehouderij, die niet zo rooskleurig is

Vleesmarkt vraagt flexibiliteit

Strijd tussen gewicht en kwaliteit aktueel
Aan de hand van een discussie tussen zegslieden van de diverse onderdelen van de vleesproduktiesector komen de trends in deze sector naar voren

Bedrijfsvoering op hoogproduktieve melkveebedrijven (3)

Resultaten van een enquete onder 20 zeer hoogproduktieve melkveebedrijven, waarbij wordt ingegaan op fokkerij, gezondheid en vruchtbaarheid van de veestapel, en perspectieven voor de veehouders

Melkingen per dag

Capaciteit van een automatisch melksysteem
Over de capaciteit van een automatisch melksysteem en door welke factoren deze bepaald wordt

In eigen tempo

Annemieke Jansen Holleboom: "De groei is economiegestuurd" - special: Melkwinning
Annemieke Jansen Holleboom legt uit waarom zij en haar man kozen voor overcapaciteit bij de aanleg van de Titan-melkrobot van RMS met 3 melkboxen, die de oude 14 standsvisgraatmelkput vervangt

Nieuws

Melkveehouders kunnen de capaciteit van de melkrobot met 35.000 kilogram melk per jaar verhogen door een hogere melksnelheid en hogere productie per koe.

Nieuws

De hoofdprijs van de Veeteeltkerstquiz 2004 - Tacodochter Jacoba 30 - is stiermoeder geworden. Haar roodbonte Canvasstiertje verhuist naar de stallen van Alta.
Canvasstier uit Jacoba 30 naar Alta

Nieuws

De nieuwste versie van DeLavals automatisch melksysteem is uitgebreid met een celgetalmeter en de capaciteit van de robot is toegenomen met twee koeien.
In de loop van 2007 houdt de robotarm de bekers vast via magnetische werking
right