Sitemenu

zaterdag 17 september 2022
left
content-main

broeikasgassen

Europese soja kan zich nog lang niet onderscheiden

Uitstoot CO2 van Europese soja niet lager dan van Zuid-Amerikaanse soja
Op dit moment bestaan er nog weinig alternatieve eiwitbronnen met een lagere CO2-voetafdruk dan Zuid-Amerikaanse soja.

Werken met groene vingers

Nog meer te halen uit verbeteren van de werking van dierlijke mest - serie klimaatneutraal. Deel 2: Bemesting en bodem
Met het beter benutten van meststoffen besparen veehouders kosten en verlagen ze ook de lachgasemissie. Verbetering is nog mogelijk.

In vijf stappen naar klimaatneutraal

Melkveehouderijsector heeft al een flinke slag gemaakt in reductie van lachgasemissie - serie klimaatneutraal. Deel 1: Klimaatneutraal en broeikasgassen
Bij KLM doen ze het, bij CRV en ook bij FrieslandCampina: klimaatneutraal ondernemen. Het hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en wordt in toenemende mate als de ‘standaard’ gezien.

Werken aan klimaatneutrale zuivelproductie

Nederlandse koe moet in 2020 vijf procent minder methaan produceren dan in 2007
In Nieuw-Zeeland gaan melkveehouders vanaf 2015 een CO2-belasting betalen over hun melkproductie.

Nieuwe technieken, nog meer reductie

De Marke test verschillende innovaties voor het beperken van broeikasgassen - serie klimaatneutraal. Deel 4: innovatie
Gras crushen, mest raffineren, toevoegmiddelen voor voer en kuil; op praktijkcentrum De Marke in het Gelderse Hengelo worden verschillende innovatietechnieken uitgeprobeerd om de broeikasgassen verder

Uitlaatgassen van de koe

Speciaal krachtvoer reduceert methaanuitstoot tien tot vijftien procent
De Nederlandse overheid wil de emissie van broeikasgassen van 1990 met 30% in 2020 hebben teruggebracht. Wat kan de veehouderij doen om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen?

Nieuws

Een eerste scan laat zien dat de emissie van broeikasgassen in 2009 op de zestien Koeien & Kansen-bedrijven veel lager is dan in het referentiejaar 1990.

Reductie van broeikasgassen onder andere mogelijk door betere benutting van voer

Nieuws

Het projectteam van Koeien & Kansen koos vijf nieuwe deelnemers uit ruim zestig aanmeldingen.

De nieuwe deelnemers van Koeien & Kansen: Rijk Baltus, Adrian Houbraken en echtgenote, Richard de Wolff en Coen Hagoort

Nieuws

CRV en Cehave Landbouwbelang onderzoeken of de veehouder kan fokken op een lagere uitstoot van broeikasgassen. Er zijn aanwijzingen dat fokken op hogere producties, goede vruchtbaarheid en langere levensduur ook gunstig is voor de uitstoot van broeikasgassen per kg melk.

Met een voorspellend model willen onderzoekers de methaanemissie beperken
right