Sitemenu

dinsdag 19 oktober 2021
left
content-main

brijvoedering

Bijproducten als krachtvoervervanger

Toevoegen natte bijproducten aan melkveerantsoen kan totale drogestofopname bevorderen
De voorlopige resultaten van een proef omtrent welk bijproduct het beste tot zijn recht komt in welk rantsoen. De proefopzet is vooral bedoeld om de voederwaarde van de bijproducten na te gaan
right