Sitemenu

zondag 5 juli 2020
left
content-main

boeren

Geld maken via het net

Vooral laatste jaar flinke toename in gebruik internet door melkveehouders - special: Automatisering
Een aantal voorbeelden wordt genoemd van agrarische bedrijven die via het internet daadwerkelijk geld verdienen

Tweespalt door melkacties

Alles is erop gericht om verdere scheiding tussen veehouders te voorkomen
De melkacties hebben voor veel onrust gezorgd onder zowel DDB- als LTO-leden.

Boeren voor boeren

Wereldwijd actief Agriterra viert tienjarig bestaan
Van Armenië tot Kirgizstan, van Ethiopië tot Bolivia, de Nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking Agriterra is over de hele wereld actief en in 't bijzonder gericht op boeren.

'Ik heb de hoofdprijs'

Agnes uit Boer zoekt Vrouw is vooral toegewijde melkveehouder
Sinds Boer zoekt Vrouw is Agnes van de Ven een bekende Nederlander. Paparazzi in de sloot en in de sporthal, het was niet altijd leuk.

Verdwenen vertrouwen en geloof

Exponentiële groei hulpaanvragen bij Boeren op een Kruispunt
Zoals alle andere sectoren evolueert de landbouwsector zeer snel en neemt ook de complexiteit van het boer zijn toe vanwege het groeiend aantal regels en wetten.

Leren van anderen

Jan van Schaijk: "Kennis is belangrijker dan alle andere bedrijfsfactoren - kerstspecial: Investeren in kennis
Om de goede bedrijfsbeslissingen op het juiste moment te nemen verzamelt Jan van Schaijk (Nederlander met 190 melkkoeien in het Waalse Sippenaeken) in gemiddeld 10 uur per week zoveel mogelijk kennis

Zonder boeren wordt het niks

25 jaar Veeteelt
Column van gastcolumnist en acteur Bram van der Vlugt. Hij is actief als ambassadeur van de stichting Gras en Wolken, die ijvert voor het behoud van het Groene Hart en een leefbaar platteland

Nieuws

Het traditionele gezinsbedrijf is in de toekomst steeds minder vaak de ideale bedrijfsvorm. Boeren en tuinders moeten specialiseren en samenwerken om aansluiting met de markt te kunnen blijven houden. Dat concluderen onderzoekers van LEI Wageningen UR. In het rapport ‘Voorbij het gezinsbedrijf?

Boeren moeten in de toekomst meer samenwerken

Nieuws

De Belgische melkveehouders sloten het melkjaar 2008 af met een onderschrijding van het quotum met ruim 57 miljoen liter melk. Dat blijkt uit berekeningen van Boerenbond.
Belgische veehouders produceerden in maart 8 procent meer melk dan maart 2008

Nieuws

De consumentenbestedingen aan biologische voedingsmiddelen zijn in 2008 met 12,4 procent gegroeid naar 583,4 miljoen euro. Het marktaandeel van biologische producten is hierdoor gegroeid naar 2,1 procent van de totale foodmarkt.

Gemiddeld heeft een Nederlandse biologische boer 36,2 hectare
right