Sitemenu

maandag 20 september 2021
left
content-main

boekhouding

Fosfor verantwoord omlaag

Onder CVB-norm voeren met nieuw 'netto-fosforsysteem'
Een mengvoerleverancier heeft een nieuw waarderingssysteem voor fosfor ontworpen: het netto-fosforsysteem.

Stikstof in balans

Koe moet gaan produceren in evenwicht met de bodem
Voor milieuvriendelijke melkproduktie zal de koe meer in evenwicht met het bodemleven moeten produceren. Op deze mening hebben een viertal zegslieden uit de veehouderij hun mening gegeven

Minas-plichtig?

Verfijnde aangifte niet altijd gunstiger dan forfaitaire
Een accountantsbureau gaat in op wat het mineralenaangiftesysteem Minas voor de veehouder zal betekenen

Inkomen heeft prioriteit

Jan Eggink: "Schoon produceren is ook economisch produceren"
Al in 1988 werd op een Gelders bedrijf de 1e mineralenbalans opgemaakt. De uitkomst leidde tot de nodige aanpassingen in het bedrijfsbeheer.

Stikstof in balans

Sleutel voor milieuverantwoord produceren zit in ruwvoer
Met behulp van modelberekeningen worden de stikstofstromen bij melkvee op een extensief bedrijf en bij melkvee op een intensief bedrijf in kaart gebracht

Inkomen onder druk

Opbrengsten dalen en heffingen dreigen voor Delar-bedrijven
Bedrijven die meedoen aan de Deeladministratie Rundveehouderij laten de laatste jaren dalende melkopbrengsten zien, maar ook een daling van de omzet.

Extensiveren of aanpassen?

Op zoek naar kansrijke maatregelen om mineralennorm in 2003 te realiseren
Hoe realiseert men de verliesnormen van 2003 met zo min mogelijk kosten? Verschillende mogelijkheden worden hier aangereikt, die vaak een combinatie van managementaanpassingen en mestafvoer vormt

Uitbreiding maisareaal

Lager stikstofoverschot, maar ook lager bedrijfssaldo
Na vervanging van grasland door mais moet bij bemesting van de mais rekening gehouden worden met stikstofnawerking

Delar-cijfers melkvee

In '98 nog hogere opbrengsten, maar Minas-heffingen dreigen
Overzicht van de kengetallen van 152 melkveebedrijven over '94-'95, '95-'96, '96-'97 en '97-'98

Waarborgen kost geld

Grote verschillen in kwaliteitskosten tussen bedrijven
Het PR-rekenprogramma om de kosten te analyseren voor het waarborgen van de kwaliteit van de melk en de melkproductie is op 5 praktijk- en proefbedrijven getest
right