Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

boekhouding van landbouwbedrijf

Focus op saldo per koe

Twan de Bie: "Bij aanschaf van een melkrobot verdwijnt meer dan de helft van de bedrijven uit de groep 'beste 25 procent'"
Met het oog op de toekomst wordt het rendement op een koeplaats belangrijker.

Wapenen tegen crisistijd

Johan Achten: "Aflossen is op dit moment de beste strategie"
De meeste kengetallen uit het boekhoudrapport zijn inmiddels onderwerp van gesprek geweest in de Veeteeltrubriek ‘Achter de komma’. Na twee seizoenen is het tijd om de rubriek af te ronden.

Nieuwe cijfers onder de loep

De deelnemers van Melkweg 2020 en hun adviseurs interpreteren de financiële kengetallen van het boekjaar 2010-2020 - Melkweg 2020.nl
Het boekjaar 2010-2011 was sectorbreed gezien een goed financieel jaar. Die trend is ook duidelijk zichtbaar bij de deelnemers van Melkweg 2020.

Sport aan boekhouden

Het zijn vooral de boerinnen die de taak van de boekhouding op zich nemen, weten accountants. ‘Ze zijn nauwkeuriger.’ Toch blijkt het best lastig de groeiende stapels rekeningen de baas te blijven.

Veekosten verdubbeld

Rendement van hoge melkproductie verdampt door extreme veekosten - achter de komma
Een bedrijfskundig adviseur geeft zijn visie op een specifiek kengetal: de veekosten. In de periode van 1996 tot en met 2010 zijn de veekosten verdubbeld.

Blik op gewaskosten

Hoogste kunstmestgift leidt niet tot hoogste gewasopbrengst - achter de komma
De bedrijfskundig adviseur geeft zijn visie op een specifiek kengetal in de melkveehouderij: dit keer de gewaskosten.

Prijs van eigen voer

Lage opbrengst van het land verhoogt de kostprijs van eigen voer enorm - achter de komma
De diversiteit aan economische kengetallen is groot in de melkveehouderij. 2 bedrijfskundig adviseurs delen beurtelings hun ervaring en geven hun visie op een specifiek kengetal.

Kalversterfte ongrijpbaar

Geen aantoonbaar verband tussen kalversterfte en omzet en aanwas - achter de komma
Een bedrijfskundig adviseur geeft zijn ervaringen en visie betreffende het kengetal 'kalversterfte'.

Per saldo de beste

Na quotering geen saldo per kilo meetmelk, maar per koe of kilo fosfaat - achter de komma
Een bedrijfskundig adviseur geeft z'n visie op het gebruik van het kengetal saldo per kilo of per 100 kilo meetmelk.

Saldoberekeningen van het laten afkalven van Piemontesevaarzen

Berekening van een drietal mogelijkheden, namelijk: na het afkalven en de biestperiode worden moeder en kalf verkocht, het kalf wordt na de biestperiode verkocht en de Piemontesevaars wordt afgemest i
right