Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

boekhouding

Ammoniakuitstoot via voer te lijf

Perspectieven voor betere rantsoenafstemming
Voor bestudering van de mogelijkheden tot terugdringing van de ammoniakemissie via de voeding zijn met modelberekeningen verschillende rantsoentypen doorgerekend op N-opname, N-uitscheiding in de urin

Intensiveren ondanks Minas

Veel melkveehouders kiezen voor een hoger melkquotum per hectare ondanks milieunormen
72 bedrijven namen deel aan een workshop met spelsimulatie bij het project Praktijkcijfers 2 en konden hierbij bedrijfsplannen ontwikkelen voor 2003.

Rantsoenaanpassing

Klaver bekeken in Koeien en Kansen
Een deelnemer aan het project Koeien en Kansen probeert de Minas-eindnorm te halen met een intensief gebruik van klaver

Inet - fokker Cees Lambalk wacht op jackpot uit casinospel

In gesprek met 1 van de 7 melkveehouders die meedraaien in het 4-jarig project milieuzorg-voorbeeldbedrijven in Noord- en Zuid-Holland, waarbij meer bewust met stikstofgift en voeding wordt omgesprong

Terugdringen mineralenoverschot op intensief bedrijf

3 alternatieven voor het terugdringen van het mineralenoverschot worden ter vergelijking doorgerekend: aankoop van 5 ha grond, het afstoten van jongvee en het verhogen van de melkproduktie van 7200 na

Stikstof in balans

Benutting moet naar dertig procent
Aangegeven wordt waar in de bedrijfsvoering de stikstofbenutting verbeterd kan worden
right