Sitemenu

dinsdag 20 september 2022
left
content-main

bodemvruchtbaarheid

Bodemkwaliteit

Organische stof behouden is gemakkelijker dan verhogen
Gewezen wordt op het verband tussen verdere verlaging van de bemestingsniveaus en de verlaging van het organisch stofgehalte van de bodem, hetgeen weer van invloed is op de bodemkwaliteit

Bodemoppeppers in mais

Humuszuren vormen mogelijk antwoord op teruglopende bodemvruchtbaarheid en strengere mestwetten - special Mais
Humine- en fulvozuren, ook wel humuszuren genaamd, maken deel uit van de nieuwste generatie bodemsupplementen in de maisteelt.

Nieuws

Grasland bemest met vergiste drijfmest geeft vijftien procent meer opbrengst bij de eerste keer maaien dan grasland bemest met onvergiste mest.
right