Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

bodemeigenschappen

Kansen compost

Organische stof: een schat in de grond
Gewezen wordt op het belang van organische stof in de bodem en voor de mogelijkheid tot compostering hierbij, dat met aandacht moet gebeuren
right