Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main

biologische landbouw

Nieuws

Op 8 mei openden biologische melkveehouders Hilly en Henk Pelleboer de gloednieuwe ingang naar twee skyboxen. Vanuit de ene skybox heeft de bezoeker zicht over de stal met drie melkrobots.

Via de loopbrug lopen bezoekers van de skybox naar de vogeluitkijkpost

Nieuws

Het verschil tussen de prijzen van biologische en gangbare melk in Vlaanderen is sinds 2007 toegenomen.

Prijsverloop biologische melk sinds 2007 sterk onderscheidend van prijs gangbare melk

Nieuws

In 2009 heeft de Nederlandse consument 10,8 procent meer uitgegeven aan biologische producten. Dat blijkt uit de Bio-Monitor 2009.

Plus van 4,9 procent voor biologische zuivel

Nieuws

De biologische veestapel in Nederland is met 9,9 procent gestegen tot meer dan 44.000 dieren. In België groeide deze stapel met 13,5 procent tot 43.026.

Meer dan 44.000 biologische runderen in Nederland

Nieuws

Biologische melkveehouders hoeven geen officiële aanvraag voor derogatie meer te doen.

Voor biologisch melkvee gelden de excretienormen van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007

Nieuws

De informatie om te bekijken of biologische bedrijven voldoen aan de zes onderdelen van de 'Natuur- en landschapsnorm' ontbreekt grotendeels.

Het percentage van het bedrijfsareaal dat bestaat uit streekeigen landschapselementen is onbekend

Nieuws

De gezondheid van koeien op biologische bedrijven met weinig krachtvoer in het rantsoen verschilt niet van die op andere biologische bedrijven.

Veel gras voor biologische koeien met weinig krachtvoer in het rantsoen

Nieuws

Wereldwijd vertoont de biologische landbouw een sterke groei. In 1999 was naar schatting ongeveer 11 miljoen hectare landbouwgrond in gebruik voor biologische productie. In 2007 was dat al ruim 32 miljoen hectare.

Areaal biologische landbouw neemt wereldwijd toe

Nieuws

Eerste biologische ki-stier Opneij Wytze

29-10-2009  · 5 reacties

De redholsteinstier Opneij Wytze is de eerste beschikbare biologische ki-stier van Nederland.

Opneij Wytze

Nieuws

De Partij voor de Dieren is gestart met een petitie om biologische producten vrij te stellen van btw.

PvdD wil biologische producten twee jaar btw-vrij
right