Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

biologische landbouw

Zo natuurlijk mogelijk

Voorzitter vakgroep Biologische Landbouw Huib Bor: "Een regionaal product moet minimaal biologisch zijn"
De vraag naar biologische producten stimuleren is het belangrijkste doel van vakgroep Biologische Landbouw van LTO. In een gesprek met de voorzitter vindt deze dat de sector zich meer moet profileren

Van nul naar bijna 700.000 kilo

Ex-ecologisch bedrijf biedt perspectief in Denemarken voor Dandy van Lenthe en Hanna Schipper
Een voormalige Nederlandse voervoorlichter heeft in Denemarken een ecologisch melkveebedrijf gekocht, waar hij op de gangbare wijze met 56 melkkoeien is doorgegaan

Toegevoegde waarde

Johan Martens: "Met 5.000 liter per koe ben ik tevreden" - 75 jaar 1929 2004 Aver Heino
Eén van de 3 genomineerde melkveehouders met een biologisch bedrijf (50 koeien voor 300.000 kg melkquotum) voor de onderscheiding als Melker van Morgen Award geeft zijn bedrijfsuitgangspunten aan

Totaal onafhankelijk

André Mulder: "Netto houden we evenveel over" - 75 jaar 1929 2004 Aver Heino
Eén van de 3 genomineerde melkveehouders met een biologische bedrijfsvoering (36 koeien voor 250.000 kg melkquotum) voor de onderscheiding van Melker van Morgen Award geeft zijn bedrijfsfilosofie aan

Multifunctioneel

Jan Duijndan: "Duurzame financiering is essentieel" - 75 jaar 1929 2004 Aver Heino
Eén van de 3 genomineerde melkveehouders met een biologische bedrijfsvoering (130 koeien voor 700.000 kg melkquotum) voor de onderscheiding van Melker van Morgen Award geeft zijn werkwijze aan, die oo

Externe hectaren

Berekening van de hectaren buiten het bedrijf
Externe hectaren zijn hectaren die niet bij het bedrijf horen, maar door de aankoop van producten wel door het bedrijf worden gebruikt.

Speuren naar probleemloze koe

NRM-jurylid Erik Hansen: "Het zal nooit ouderwets worden om op uiers te fokken"
Op bezoek bij een voormalig hoofdinspecteur voor het Deense stamboek, die nu een biologisch melkveebedrijf runt.

Boerenbedrijf in breedste zin

Henk Hoefnagel: "Inzet van tbs'ers geeft voor drie partijen winst"
Reportage van een gemengd biologisch bedrijf (30 koeien) met vleesverkoop en tevens zorgboerderij in Beneden-Leeuwen: dagelijks werken 1 of 2 patiënten van de tbs-kliniek uit Nijmegen mee op het bedri

Vecozuivel wordt volwassen

Alexander van Rouwendaal: "Ik verwacht binnen anderhalf jaar een tekort aan biologische zuivel"
Een interview met de oprichter en directeur van een biologisch zuivelbedrijf dat in 8 jaar tijd van 400.000 kg melk in 1997 groeide naar 12 miljoen kg nu
right