Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

biologische landbouw

Buist beheert en bouwt

Limousinliefhebbers werken samen met Natuurmonumenten op 800 hectare
Reportage van een veebedrijf waar 175 Limousinzoogkoeien biologisch worden gehouden en waaraan door Natuurmonumenten een vergoeding wordt gegeven voor het beheer van 800 ha grond

Natuurlijk vruchtbaar

Zonder hormonen goede vruchtbaarheid biologisch melkvee
Een korte analyse van de vruchtbaarheidskengetallen van de 10 Bioveembedrijven (voor biologische melkveehouderij)

Jerseys veroveren terrein

Klaas en Otto-Jan Bokma boeren niet met de grote meute mee
2 broers zijn 2 jaar geleden met hun melkveehouderij omgeschakeld van gangbaar naar biologisch. De Jerseys (30 stuks) passen zich goed aan de situatie aan.

Biologisch vlees van de Stadsboer

In Almere krijgt elk vleesschandaal een positief vervolg
Reportage van een biologische vleesveehouderij met Marchigiana's. Het bedrijf is in het weekend voor kinderen met hun ouders te bezoeken

Eiwitaanvulling

Eiwit benutten uit mergkool, erwten en veldbonen
Om in de eiwitbehoefte van het melkvee in de biologische veehouderij te voorzien wordt hier erop gewezen dat erwten en veldbonen als krachtvoerteelt en mergkool als ruwvoerteelt een interessante aanvu

'Biologisch is kennisintensief'

Muller en Koopman, gaande en komende bedrijfsleider op praktijkcentrum Aver Heino
Een tweegesprek met de oude bedrijfsleider en z'n nieuwe opvolger over de toekomst van het praktijkcentrum

Fel op management

Deelnemer Bioveem Jan van Dorp boert relaxter dankzij areaaluitbreiding
Een biologisch melkveehouder, die de blaarkopinvloed steeds sterker in z'n veestapel laat uitkomen, heeft een akkerbouwbedrijf erbij gepacht voor extensivering van z'n bedrijf en om in te spelen op de

'Bouwplan belangrijk'

Jaap Boer past vruchtwisseling toe in strijd tegen onkruid - special Gewasbescherming
De strategie van een Drentse biologische veehouder op de zandgrond tegen ridderzuring en zwarte nachtschade in mais en grasland
right