Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main

biologische landbouw

[Grassen lekker in kuil]

Graskwaliteit
3 artikelen met de mening van een veevoedingsdeskundige over het nut van een beperkte hoeveelheid kruiden in het grasbestand, de werking van een kuiltoevoegmiddel, en de geleidelijke overstap van gang

Vleesvee [: zoogkoe past op Eko-bedrijf]

3 artikelen, waarin aan de orde komt waarom het houden van zoogkoeien in natuurgebieden niet beter van de grond komt, waarin een houder van Limousin zoogkoeien aan 't woord komt, en waarin de national

Gras

Boerbestendig grasland
4 artikelen geven de mening weer van een bedrijfsdeskundige, een onderzoeker (voedingsfysioloog), een biologische veehouder en een veehouder met een intensief melkveebedrijf over hun afwegingen voor e

Koebellen in Zwitsers decor

Gastheer Bachmann fokte Europese roodbontkampioene
Een Zwitserse ecologische veefokker kan een aparte prijzenkamer van z'n dieren tonen

Begin Bioveem

In winter eiwitnorm moeilijk haalbaar op biologisch bedrijf
Behalve het vastleggen van gegevens over de grond, de gewassen en het vee op biologische melkveebedrijven wil het project Bioveem (BIOlogische VEEhouderij en Management) de verkregen ervaring en kenni

'Biologische productie is luxe'

Wageningse hoogleraar Rabbinge verwacht veel van geintegreerde landbouw
Een gesprek over ontwikkelingen in de duurzame landbouw met de hoogleraar Productie Ecologie

Blik op bodemleven

Mineralenwinst behalen door betere bodemvruchtbaarheid en mestkwaliteit
Een veehouder met melkkoeien en vleesstieren geeft praktijkaanwijzingen vanuit zijn ervaringen als gebiedscoordinator bij de stichting Stimuland die een stimulering van ecologische en duurzame landbou

Realisten of idealisten?

Ecologische veehouderij
Een bezoek aan een ecologisch melkveebedrijf in Drenthe, waar kalveren, pinken, droge koeien en melkkoeien bij elkaar in een groep verblijven

Van tuincentrum naar koeien

Toon van de Breemer als ecologische kaaspionier
Ervaringen van een veehouder die 7 jaar geleden na 26 jaar tuincentrum de overstap maakte naar de veehouderij.

Dexters als blikvangers

Bulldogfactor bepaalt fokbeleid van minikoe Dexter
De scheidend voorzitter van de vereniging Holland Dexter over zijn bezigheden en die van de vereniging betreffende de liefhebberij met deze minikoeien
right