Sitemenu

donderdag 15 september 2022
left
content-main

biologische landbouw

Benutting van klavereiwit

Eiwitrijk herfstgras drogen tot gras-klaverbrok kansrijk alternatief voor biologisch krachtvoer - special Klaver
Onderzoekers van biologisch praktijkcentrum Aver Heino geven de stand van het onderzoek weer omtrent gras-klaver, dat werd gedroogd en geperst tot krachtvoerkorrels voor de biologische veehouderij

Kwaliteit biologische kuil

Seizoen en klavergroei bepalen voederwaarde biologische graskuil
De gemiddelde voederwaarde-cijfers van enkele honderden kuilen van biologische bedrijven zijn naast die van kuilen van gangbare bedrijven gelegd

Ecozuivel in evenwicht

Ecovoorman Piet Boons: 'Er blijft ruimte voor nieuwe ecologische melkveehouders'
Een gesprek met de voorman van de ecomelkveehouders over de perspectieven voor de biologische veehouderij

"Onderscheidend en uniek"

Willem Muller en Wichert Koopman over het bestaansrecht van jubilerend Aver Heino - 75 jaar 1929 2004 Aver Heino
De oud-bedrijfsleider en zijn opvolger geven in een terugblik op deze praktijkonderzoekslocatie het bestaansrecht ervan aan

Max van Tilburg: ekologisch boeren vraagt uitgekiend graslandbeheer

Indrukken van een Zuidhollands melkveebedrijf, waar 4 jaar geleden is overgestapt van een gangbare bedrijfsvoering naar het ecologische systeem

Biologisch boeren

Hoe milieuvriendelijk is de biologische melkveehouderij?
Het Centrum voor Landbouw en Milieu vergeleek de mineralenoverschotten van het boekjaar '94-'95 van 35 biologische bedrijven met die van 400 bedrijven uit het LEI-boekhoudnet; dit zijn grotendeels gan

Duitse eco-index

Stieren anders gerangschikt voor biologische veehouders
Zo'n 2 jaar geleden is de eco-index in Zuid-Duitsland, met voornamelijk Brown Swiss, geintroduceerd, waarin 6 wegingsfactoren zijn opgenomen: productie, persistentie, vleesindex, levensduur van de voo

Fokdoel biologische veehouderij

Uit enquete Louis Bolk Instituut blijkt: merendeel biologische boeren fokt nog gangbaar
Het Louis Bolkinstituut is een project gestart dat moet leiden tot de formulering van een fokdoel voor de biologische melkveehouderij.

Consument draait bij'

Gangbare landbouw moet volgens Ria Beckers meeliften op succes van eko
De mening van voormalig politicus Ria Beckers, voorzitter van het Platform Biologica, over de biologische landbouw en de biologische melkveehouderij

Investeren in eco

Henk Brouwer van topmelker tot manager eco-zuivelfabriek
Een Friese topmelker aan 't woord over de start en de doelstellingen van de Friese Ecologische Zuivel BV
right