Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

bescherming

Genenbank voor later

Fokkerij als gevaar voor de broodnodige erfelijke variatie en het belang van het conserveren van genetische diversiteit.

Behoud van zeldzaam vee: waarom en hoe?

Het besef dringt door dat van de melkveerassen FH en MRIJ tot de zeldzame rassen behoren en Lakenvelder, Blaarkop en Friese roodbonte zelfs tot de bedreigde rassen, die bescherming verdienen.

Tankreiniging

Sneller en efficienter methode via verdringing
De reiniging van de melkkoeltank blijkt 2x zo snel te kunnen worden uitgevoerd als er voor- en nagespoeld wordt door verdringing i.p.v. door verdunning

Vader Vondeling en zijn zonen

Friese roodbonten laten zich niet uit het koeienveld slaan
Tot rond 1919 werden roodbonte kalveren van het Friese ras heimelijk verdonkeremaand en onder de naam Vondeling in het hulpstamboek bijgeschreven.

Dick Stellingwerf: "Bescherm landbouw"

In het spoor van Wijffels
N.a.v. het rapport van de commissie-Wijffels geeft de landbouwspecialist van de ChristenUnie zijn mening over de toekomst van de Nederlandse veehouderij.

Nieuws

Runderen en schapen die dit jaar besmet zijn geraakt met blauwtong krijgen de ziekte volgend jaar waarschijnlijk niet nogmaals.
GD-specialist acht herbesmetting met blauwtong onwaarschijnlijk
right