Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main

beregening met sproeiers

Beregenen op Maat

Beheersing van vocht en financien
Het economische voordeel van dit waterbesparingsproject, uitgevoerd in Noord-Brabant en Limburg

Beregenen rendabel

Vroegere berekeningen veel te algemeen gesteld
In de zomer van 1993 t/m 1995 is op de Cranendock gegekeken naar mogelijkheden het overgebleven grasland nog zo goed mogelijk te benutten.

Van de regen in de drup

Kan grasteelt op droge grond zonder beregening?
Diverse deskundigen geven hun mening t.a.v. graslandbeheer op droge gronden in droge periodes

Beregenen Op Maat

Besparing van 15 procent grondwater blijkt mogelijk
Toelichting op een besparingsinitiatief op grondwatergebruik voor veebedrijven

Koe en gras

4 artikelen over: vraagtekens rond de vanzelfsprekendheid van beregening van gras, het grasgebruik op een melkveebedrijf in het Noord-Hollandse veenweidelandschap, graslandbeheer op een Drents melkvee
right