Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

benen

Overkoot

Tekort aan kracht in de achterbenen van een koe
De dierenarts moet een geval van overkoot bij een koe behandelen, waarbij zowel bij het staan als bij het lopen een verkeerde stand van het onderbeen is opgetreden.

Waakzaam op rechte benen

Trends naar rechtere benen en nauwere speenplaatsing wel aandachtspunt, niet verontrustend
De benen van de koeien in Nederland en Vlaanderen worden steeds rechter en de achterspenen staan steeds dichter bij elkaar. Dit blijkt uit cijfers van CRV. Hoe zorgwekkend is deze trend?

Kreupelheid bij melkvee, een bekend probleem, maar hoe zit het met de kalveren?

Verslag van lopend onderzoek in Wageningen en Utrecht omtrent de factoren die van invloed zijn op de kreupelheid bij kalveren

Effekt van kreupelheid op produktie, vruchtbaarheid en afvoer van melkvee

3 jaar lang werden 13 Utrechtse melkveebedrijven in een praktijkonderzoek gevolgd, waarbij gegevens werden verzameld omtrent effecten van kreupelheid

Koeien op busbaan

Gescheiden verkeersstromen ideaal voor klauwen
Om klauw- en beengebreken te vermijden wordt aangeraden koeien rustig van en naar de stal te laten lopen en 't liefst op een vlakke ondergrond
right