Sitemenu

donderdag 2 april 2020
left
content-main

bemesting

Nieuws

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de voorlopige percentages vastgesteld voor de verplichte mestverwerking voor de jaren 2013, 2014 en 2015.

Veehouders mogen vanaf 2013 niet meer mest produceren dan ze op eigen grond kwijt kunnen

Nieuws

Biologische melkveehouders hoeven geen officiële aanvraag voor derogatie meer te doen.

Voor biologisch melkvee gelden de excretienormen van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007

Nieuws

Beloning voor weglaten fosfaatbemesting

04-02-2010  · 2 reacties

Het Nutriënten Management Instituut (NMI) werkt samen met landelijke en regionale overheden en de landbouwsector aan een beloning die boeren stimuleert in bepaalde gevallen een fosfaatbemesting achterwege te laten.

De consequentie van de bodemdienst is dat er geen dierlijke mest mag worden toegepast

Nieuws

De fosfaatgift op grasland kan tussen de percelen van één bedrijf beter worden verdeeld. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Universiteit, NMI, Blgg en zes grote mengvoederbedrijven.

Het nieuwe fosfaatadvies is beter afgestemd op de beschikbaarheid van fosfaat

Nieuws

De aanvraag van het ministerie van LNV om ook de komende vier jaar gebruik te mogen maken van derogatie is positief beoordeeld door het Nitraatcomité van de EU.

Ook de komende vier jaar mogen Nederlandse veehouders gebruik maken van derogatie

Nieuws

De verkoop van vloeibare kunstmest bij firma Flex Fertilizer System NL is dit voorjaar bijna verdrievoudigd.
Grotere belangstelling voor vloeibaar bemesten
right