Sitemenu

vrijdag 3 april 2020
left
content-main

bemesting

Nieuws

Het aandeel veehouders dat deelneemt aan bedrijfsspecifieke excretie (bex) is dit jaar opnieuw gestegen.

De stijging van het aantal bex-deelnemers was het grootst in grasrijke gebieden

Mais met 1025 vem

Gert Wentink: "Drijfmest vlak voor het ploegen" - special Mais
De komende jaren gaan de gebruiksnormen voor mest naar beneden. Gert Wentink uit Zelhem ziet voor zijn situatie weinig aanleiding om daarop te anticiperen. Rassenkeus en bemesting verandert hij niet

Fosfaat dichter bij het zaad

Maximale beginontwikkeling van belang bij slechte omstandigheden - special Mais
Veel innovaties op bemestingsgebied richten zich momenteel op het maximaal benutten van de fosfaatruimte binnen de gebruiksnormen.

Lagere mestnormen vragen beter teeltmanagement

Zoektocht naar alternatieve meststoffen en toevoegmiddelen - special Mais
Het lijkt onafwendbaar, ieder jaar gaan de gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof verder naar beneden. Met name bouwland komt in de problemen.

Meer mineralen in minder volume

Gerjan Hilhorst: "Na 2012 mest scheiden interessant op 30 procent van de bedrijven"
Mest scheiden is interessant op bedrijven die mest moeten afvoeren vanwege een overschot aan fosfaat. Het bespaart aankoop van kunstmest en kosten voor mestafzet.

Kansen voor onkruid door minder mest

Vooral het moment van onkruidbestrijding bepaalt de mate van succes - special Gewasbescherming
Minder bemesting, een lagere pH-waarde en minder weidegang verhogen op dit moment de onkruiddruk in grasland. Het strooien van kalk, kali en een goede bemesting helpen onkruid voorkomen.

Uitlaatgassen van de koe

Speciaal krachtvoer reduceert methaanuitstoot tien tot vijftien procent
De Nederlandse overheid wil de emissie van broeikasgassen van 1990 met 30% in 2020 hebben teruggebracht. Wat kan de veehouderij doen om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen?

Nieuws

Echt ondernemende melkveehouders zullen in de toekomst profiteren van het nieuwe milieubeleid.

Efficiënt benutten van eigen ruwvoer gaat in de toekomst steeds meer gelden
right