Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

begrazingsexperimenten

Robot en weiden

Alleen voor koeien met een gezonde assertiviteit
Het PV is in 2001 gestart met een onderzoek naar de combinatie van automatisch melken en weidegang
right