Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

begrazing

Vet in gras niet te versmaden

Melk van weidende koeien smeuïger en gezonder door hoger gehalte onverzadigde vetzuren
Eén van de inleiders op een PV-symposium over verborgen voerkwaliteit gaat in op de onderschatte waarde van het onverzadigde vet in weidegras

Koe en weidekans

Tendens naar minder beweiden op projectbedrijven
Op de bedrijven in het project Koeien en Kansen wordt steeds minder beweid met het oog op de mineralenbalans.

Onbeperkt weiden naast melkrobot

John Boere: 'Een melkrobot benadert het meest de natuur'
Op een melkveehouderij werden 3 jaar geleden melkrobots geplaatst. Onbeperkte weidegang van de koeien werd gehandhaafd, maar via een selectiehek werd wel sturing toegepast

Omweiden op 4,5 hectare

Ad en Ine Schepens combineren siëstabeweiding, stand- en omweiden in één systeem - special grasland
Een deelnemer aan het project Koeien en Kansen past op zijn bedrijf een eigen beweidingssysteem toe, dat gekenmerkt wordt door geleidelijkheid

Minder stalemissie

Forse ammoniakwinst haalbaar in weideseizoen
Uit onderzoek op de Waiboerhoeve in Lelystad blijkt dat via het melkureumgehalte ook in de zomer de mate van emissiereductie goed te volgen is.

Voeren, melken en verzorgen

Jos Rijkers: "Grondwerk laat ik gerust aan een ander over, de koeien niet"
Reportage op een roodbont melkveebedrijf (82 stuks melkvee voor 640.000 kg melkquotum), waar men uitgaat van de positieve uitwerking van weidegang op de levensduur van de koeien

Melken is ruilen

Goed weiden betekent 300 euro per hectare lagere kosten - saldoserie: Gewaskosten
Een kritische blik op de kosten bij het graslandmanagement. De kostprijs is uiteen gerafeld met de cijfers van het lagekostenbedrijf als voorbeeld. O.a.

Kleimanagement moet je leren

Jans Boerma: "We zijn op de kleigrond drijfmest veel meer gaan waarderen" - special: Ruwvoerproductie
Een melkveehouder geeft zijn ervaringen weer met het graslandmanagement op de zware Groningse kleigrond en vergelijkt deze met zijn ervaringen op de Drentse zandgrond voor zijn bedrijfsverplaatsing.

Behoedzaam bodembeheer

Marinus de Vries: "Een sport om op veen het grassenbestand zo lang mogelijk goed te houden" - special: Ruwvoerproductie
Een melkveehouder op de veengrond van de Krimpenerwaard geeft zijn uitgangspunten in het weide- en bodembeheer aan

Spelen met voer

Robert Jordens: "Ook bij weiden een hoog- en laagproductieve groep"
De voeder- en fokkerijstrategie op een Belgisch melkveebedrijf. Gewerkt wordt met productiegroepen
right