Sitemenu

zaterdag 17 september 2022
left
content-main

begrazing

"Voerkosten hebben een optimum"

De meest temperamentvolle koeien blijven bij de familie Terpstra het langst in de stal
Reportage van een bedrijf, waar volledige weidegang een belangrijk uitgangspunt is. Een secuur beweidingsprogramma staat aan de basis van de lage voerkosten in de zomer

Melken voor 38 cent per liter

Jan en Joke Reekers werken in Nieuw-Zeeland met extreem lage kosten
In Nieuw-Zeeland werd via 'share milken" met succes een eigen melkveebedrijf opgebouwd.

Lagere emissie bij weidegang

Bijvoeding en N-bemesting beinvloeden ammoniakemissie
Gewezen wordt op een aantal mogelijkheden om de ammoniakemissie te verlagen in verschillende bedrijfssituaties

Beweiden en nitraat

Nitraatwinst bij opstallen gaat deels verloren door ammoniakverlies
Een mineralenboekhouding zegt niet iets over waar en in welke vorm de mineralenverliezen plaatsvinden.

Opfok: zaak van vertrouwen

Kalveropfokker Te Veldhuis streeft naar structuurrijk weidegras - special: Kalveropfok
Omschakelen van melkvee naar opfok van jongvee vraagt een totale verandering van de beweidingsstategie vinden Hennie en Janny te Veldhuis. Sinds anderhalf jaar fokken zij de pinken van hun buren op

Duurzaamheidstest

Imagoverbetering op hightechbedrijf kost 1,5 eurocent per kg
Tijdens een sectordag hebben 70 deelnemers (veehouders en medewerkers uit dienstverlenende sectoren) hun oordeel van waardering gegeven omtrent de invloed van beweiding versus summerfeeding op het hig

Betere benutting voorjaarsgras

Gerichte keuze energiebronnen verbetert eiwitbenutting in weiderantsoenen
2 voederspecialisten geven advies omtrent de keuze aan voedermiddelen die het beste passen bij voorjaarsgras

Weidegang in Europa

Nauwelijks saldoverschillen bij weidegang of jaarrond op stal bij deelnemers EDF
Van 143 deelnemers van European Diary Farmers werden de opbrengsten bekeken, waarbij de resultaten van de leden (59 stuks) die de koeien binnen hielden werden vergeleken met die van de leden waar wel

Beter smeerbaar

Koeien in de wei geven nog 'gezondere' melk
Koeien in de wei blijken melk met meervoudig onverzadigde vetzuren te geven, waarvan één vetzuur het zogenaamde geconjugeerd linolzuur bevat, zoals uit een NIZO-onderzoek op 20 melkveebedrijven naar v

Robot en weiden

Alleen voor koeien met een gezonde assertiviteit
Het PV is in 2001 gestart met een onderzoek naar de combinatie van automatisch melken en weidegang
right