Sitemenu

dinsdag 20 september 2022
left
content-main

begrazing

Koe blijft in de wei

Opstallen vooral veroorzaakt door oppervlakte huiskavel, aanschaf melkrobot en arbeidsdruk
Vooral jonge veehouders noemen arbeid als de belangrijkste reden om te stoppen met weidegang, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Veeteelt.

Weidegang onmisbaar voor imago

Stimulerende maatregelen moeten koe in het grasland houden
Een zegsman van het Centrum voor Landbouw en Milieu gaat in op de oorzaken en gevolgen van de verminderde weidegang bij melkkoeien en op de mogelijkheden om weidegang te stimuleren

Stripgrazen kan voordelen opleveren, maar vanzelf komen deze niet

Twee keer per dag krijgen de koeien een "nieuw perceel" aangeboden. Middels een eenvoudig te verplaatsen afrasteringssysteem wordt deze onpraktische situatie opgelost.

Weer bepaalt weidegang

Grasgroei en weersomstandigheden schoppen weideplanning in de war - het project Koe & wij
4 deelnemers aan het project Koe & wij geven hun weidegang-ervaringen weer tijdens de maand juni

Verzengende zomerhitte

Droogte en hoge temperaturen zorgen voor minder weide-uren - het project Koe & wij
4 deelnemers aan het project Koe & wij geven voor de hete julimaand hun weidegang-ervaringen

Volop grasgroei

Juiste inschaarmoment lastig bepalen in eerste weidemaanden - het project Koe & Wij
Ervaringen van 4 deelnemende veehouders van het project Koe & Wij omtrent weidegang betreffende de eerste groeizame weidemaanden

Trend van opstallen vlakt af

In West-Nederland past nog steeds 98 procent van de veehouders weidegang toe
Via een enquête onder 500 melkveehouders peilde Veeteelt de actuele beweidingssituatie.

"Vers gras beter benutten"

Constant robotbezoek, ook tijdens weidegang, bij Jan en Wilma van Nistelrooy - het project Koe & Wij [1]
7 jaar lang heeft Jan van Nistelrooy ervaring met weidegang in combinatie met de melkrobot. Hij deelt zijn ervaringen in de groep 'Automatisch melken'van het project Koe & Wij.

"Weiden is goedkoper"

Smakelijk gras op een kleine huiskavel is de uitdaging voor Van Essen - het project Koe & Wij [1]
De broers Van Essen draaien met 140 melkkoeien en een huiskavel van 28 ha mee in de groep 'Kleine huiskavel' van het project Koe & Wij.
right