Sitemenu

zondag 17 januari 2021
left
content-main

bedrijven

Nieuws

Het fokken op koeien die gezondere melk produceren is een stapje dichterbij gekomen.
Verschillen in vetzuurpatronen in melk bepaald door de koe

Nieuws

Het aandeel Nederlandse melkveehouders dat melkt met een robot is gestegen tot zes procent in 2007.

Nieuws

Sinds de opkomst van de holstein friesian is het aantal raszuivere fries-hollandse koeien teruggelopen tot 1200.
Aantal raszuivere fh-koeien teruggelopen tot 1200

Nieuws

Er zijn al meer dan duizend aanmeldingen van Nederlandse melkveehouders die mee willen doen aan het monitoringsprogramma voor blauwtong.

Nieuws

In Vlaanderen is het demonstratieproject'Bewust beperkt beweiden - beter voor koe en boer' gestart.
Vlaams weidegangproject gestart

Nieuws

De door blauwtong getroffen landen hebben afspraken gemaakt over het vervoer van herkauwers tussen de verschillende gebieden.

Nieuws

Het aantal melkveebedrijven dat met een automatisch melksysteem melkt, is in 2006 gestegen met ruim 800.
In 2006 ruim 800 bedrijven gestart met een melkrobot

Nieuws

De jaarlijkse inkomensramingen van het LEI (Landbouw Economisch Instituut) geven een positief beeld van de land- en tuinbouwsector in 2006. De melkveesector blijkt echter de negatieve uitzondering te zijn.

Nieuws

Het LEI constateert een daling van 6,8 procent in het antibioticagebruik op melkveebedrijven.

Nieuws

De koeien van hetlagekostenbedrijf in Lelystad gaan hun carrière voortzetten op het praktijkcentrum Aver Heino.
right