Sitemenu

dinsdag 19 oktober 2021
left
content-main

bedrijfsvoering

Automatisering en de gevolgen voor de organisatorische opbouw

De automatisering op het gebied van de rundveehouderij breidt zich uit en dat zal tevens een andere opbouw van de organisatie met zich meebrengen, onder andere minder veeverbeteringsinstellingen.

Nieuwmelkte koeien verdienen meer eiwit

Een achttal proeven zijn uitgevoerd tijdens 3 opeenvolgende stalperioden (vanaf 1989-'90 t/m 1991-'92) om te onderzoeken in hoeverre de nieuwe DVE-normen correct zijn afgestemd op de DVE-behoefte van

Alta gaat voor groot

Alta reduceert aantal Amerikaanse testbedrijven en bouwt aan nucleusbedrijf voor 1000 vaarzen
De directeur productontwikkeling van Alta geeft de beleidsplannen aan met veranderingen in het testprogramma van Alta en met de gevolgen voor de klanten

Samenwerkingsvorm leidt tot nieuw PC - managementpakket voor melkveebedrijven

Beschrijving van de achtergrond, mogelijkheden en toekomst van het pakket Argos-rundvee, dat vooral "gebruiksvriendelijkheid" en herkenbare universele rekenregels in het vaandel heeft

Agrarische netwerken tonen in Groene Venster een gezicht

Informatie omtrent Agrinet, het samenwerkingsverband tussen de netwerken in de akkerbouw, de rundveehouderij en de varkenshouderij, waarvan onlangs de 1e versie van het hulpprogramma voor videotexgebr

Nederland als kennisbron

Buitenlandse boeren delen in Nederlandse ervaring
Drie voorbeelden van bedrijven die brood zagen in Nederland als kennisbron voor de veehouderij

Vanggewas en mais

Een aantrekkelijke milieumaatregel
Bij de teelt van mais blijft stikstof in de bodem achter die in de winter in de vorm van nitraat kan uitspoelen. Om dit te voorkomen kan een vanggewas worden ingezaaid.
right