Sitemenu

zaterdag 30 mei 2020
left
content-main

bedrijfssystemen

Biologisch en gezond?

Koeien op Bioveem-bedrijven nauwelijks gezonder in vergelijking met gangbaar
Een vergelijking naar ziekteproblemen bij koeien op 10 melkveebedrijven met een biologische bedrijfsvoering t.o.v. gangbare bedrijven

"Gangbaar is zo slecht nog niet"

Eerste proefstiervaarzen uit Genes Diffusionprogramma bij milieubewuste maatschap Ten Wolde
Zijn ecoproducten zoveel beter dan producten uit de gangbare landbouw? Dat vraagt men zich af op een Drents melkveebedrijf.

Externe hectaren

Berekening van de hectaren buiten het bedrijf
Externe hectaren zijn hectaren die niet bij het bedrijf horen, maar door de aankoop van producten wel door het bedrijf worden gebruikt.
right