Sitemenu

zaterdag 4 december 2021
left
content-main

bedrijfsresultaten in de landbouw

Koeien op De Marke

Gezondheid en vruchtbaarheid onder druk
Voor proefbedrijf De Marke zijn de resultaten van de ziekteregistratie over jaren 1993 t/m '99 vergeleken met die van de andere proefbedrijven van het Praktijkonderzoek Veehouderij

Kostprijs onder druk

Lagekostenbedrijf presteert goed, ondanks stijging kostprijs
Vergelijking van de opbouw van de kostprijs van het melkvee-lagekostenbedrijf in 2000 met die van een groep vergelijkbare praktijkbedrijven op kleigrond voor het boekjaar 1999-2000

Prijs schoon grondwater

Milieumaatregelen kosten De Marke zes cent per kg melk
Gekeken is naar de verandering van het nettobedrijfsresultaat bij het treffen van verschillende milieumaatregelen

Eurotop in Zwolle

Tulip Sale mist positieve uitschieter bij veilinggemiddelde van f 11.594
Presentatie van de top 10 aan verkoopprijzen voor veilingkalveren tijdens de Tulip Sale 2000

'Showkoe niet altijd economisch'

Rangschikken op exterieur wordt bij Erik Luiten rangschikken op saldo
Zoals een veehouder zowel zwartbont als roodbont melkvee in zijn stal heeft staan, zo beoordeelt hij ook beide op nationale veekeuringen

Productie en plezier

Goede registratie houdt bedrijfsvoering van Tjerk Hof uit Oldeberkoop scherp
Na produktiestijging volgde op een Fries melkveebedrijf een saldodaling. Na de nodige veranderingen en een nauwkeurige registatie van de bedrijfsgegevens verbeterden de resultaten weer.

Melken voor 38 cent per liter

Jan en Joke Reekers werken in Nieuw-Zeeland met extreem lage kosten
In Nieuw-Zeeland werd via 'share milken" met succes een eigen melkveebedrijf opgebouwd.

[Veehouders over project Praktijkcijfers :] Lager dan 300 kost saldo

Gerichter bemesten verlaagt overschot bij maatschap Kruizinga
Ervaringen van 2 bedrijven (beide circa 80 melkkoeien) die hebben deelgenomen aan het project Praktijkcijfers met als doel het stikstof-overschot zover mogelijk naar beneden te brengen

Marges in mechanisatie

Nauwelijks saldoverschillen tussen 'mechanisatieboer' en 'koeienboer' - special: Koe en mechanisatie
ABAB-accountants analyseerden jaarcijfers van 603 melkveehouders om uit te zoeken of er verschillen te vinden waren in het uiteindelijke saldo van veehouders die vrijwel al het mechanisatiewerk in eig
right