Sitemenu

vrijdag 24 september 2021
left
content-main

bedrijfsresultaten in de landbouw

Voerkosten als resultaat

Lagekostenbedrijf ziet 16 kilo krachtvoer per 100 kilo meetmelk als minimum - saldoserie: Voerkosten
De inspanningen van het lagekostenbedrijf worden gevolgd om de voerkosten te verlagen, met name via het verminderen van de krachtvoergift

Regeren over de droogstand

Ward Arts: "Veehouders kennen het belang van een optimale droogstand, maar verzilveren deze kennis niet"
Naar de mening van 2 deskundigen onderschatten veehouders wat met goed droogstandsmanagement verdiend kan worden

Melkijver neemt opnieuw toe

Opvallende productiestijging bij Vlaamse zwart- en roodbonte Holsteinkoeien
De uitslagen van de melkcontrolecijfers voor Vlaanderen voor het boekjaar 2004-2005, met een overzicht van de top-20 van melkcontrolebedrijven

Beregenen rendabel

Vroegere berekeningen veel te algemeen gesteld
In de zomer van 1993 t/m 1995 is op de Cranendock gegekeken naar mogelijkheden het overgebleven grasland nog zo goed mogelijk te benutten.

Minder stikstof

Konsekwenties in bedrijfsverband
De auteurs koncluderen dat een sterke verlaging van de N-bemesting konsekwenties heeft voor de inkomsten en de aanvoer van fosfor via extra krachtvoer

Bedrijfsintensiteit

Grote verschillen in saldo tussen bedrijven
Uit een analyse van Delar-gegevens blijkt dat bedrijven met een hoog saldo minder voer aankopen

Produktie en inkomen

Op lange termijn loont hoge melkproduktie
Berekeningen n.a.v. Delar-gegevens van 314 bedrijven voor de periode 1993-'94
right