Sitemenu

vrijdag 24 september 2021
left
content-main

bedrijfsresultaten in de landbouw

Intensiveren ondanks Minas

Veel melkveehouders kiezen voor een hoger melkquotum per hectare ondanks milieunormen
72 bedrijven namen deel aan een workshop met spelsimulatie bij het project Praktijkcijfers 2 en konden hierbij bedrijfsplannen ontwikkelen voor 2003.

Prijs van quotum

Efficiënt extensief bedrijf mag meer per kg melkquotum betalen dan intensief boerende melkveehouder
Omdat het milieubeleid op intensieve melkveebedrijven tot hogere kosten leidt dan op extensieve bedrijven mag verondersteld worden dat intensieve bedrijven economisch gezien minder hoeven te betalen v

Beperkte productiestijging

Succes van AMS is duidelijk afhankelijk van totale bedrijfsvoering - onderzoek automatisch melken [3]
De verwachte productiestijging na ingebruikname van een automatisch melksysteem blijkt in de praktijk vaak tegen te vallen.

Loon biologische maaimachine

Beheren van natuurterreinen moet voor veehouder geld opleveren - vleesvee
Vooruitlopend op de uiteindelijke berekeningen worden schattingen gemaakt voor de vergoedingen die veehouders dienen te ontvangen voor het beheer van natuurterreinen met zoogkoeien

Van mini- tot megabedrijf

LEI-onderzoekers Van Everdingen en Venema: "16.000 tot 17.000 melkveebedrijven in het jaar 2010" - kerst special: Veehouders van formaat
Onderzoeksresultaten betreffende de ontwikkeling van de bedrijfsomvang in de Nederlandse melkveehouderij

Veevervanging

Hoge gezondheidskosten op het hightechbedrijf
Het Praktijkonderzoek Veehouderij heeft 3 jaar na de start van het hightechbedrijf het diermanagement op dit bedrijf tegen het licht gehouden wat betreft de veevervanging en de relatief hoge gezondhei

Bewerking op 17 eurocent

Met volle arbeidsbezetting zelf kiezen voor eigen mechanisatie of loonwerk - saldoserie: Bewerkingskosten
Loonwerk, eigen mechanisatie en arbeid zijn 3 posten die samen de bewerkingskosten vormen en met elkaar samenhangen: besparen op de ene post betekent investeren in de andere. Kiezen is belangrijk

Hybride vloer

Nieuwe vloer is vlak en toch geprofileerd
In het lagekostenbedrijf is de hellende vloer in de melkveestal vervangen door een nieuwe vloer met zowel vlakke als geprofileerde eigenschappen

Kansrijk en kwetsbaar

Lagere kostprijs door meer melk op hightechbedrijf in 2003
Het hightechbedrijf van de Waiboerhoeve realiseerde in 2003 een kostprijs van 34,7 cent per kg geleverde melk. Deze kostprijs is bijna 3,5 cent lager dan in 2002.
right