Sitemenu

woensdag 20 oktober 2021
left
content-main

bedrijfsresultaten in de landbouw

Prijs van sneller melken

Investering in het melksysteem afhankelijk van arbeidsbesparing en kosten - special: Melk en arbeid
Een vergelijking van de totale jaarlijkse kosten van 5 melksystemen voor 120 melkkoeien: 2x6-visgraat, 2x9-zestiggradenstal, 2x12-hudonk, 24-stands-draaimelkstal en het automatisch melksysteem

Fokken met een f of een F?

Afschrijvingskosten jongveeopfok verlagen door levensproductie te verhogen - saldoserie: Veeverbeteringskosten
Mogelijkheden worden bekeken om kosten in de melkveehouderij naar beneden te brengen. Gekeken is naar de kosten in de jongveeopfok, 't verhogen van de levensproductie van koeien, hogere duurzaamheid.

Betaalt comfort zich uit?

Hogere productie en gezondere klauwen na welzijnsverbeterende maatregelen
In een studie is bij 30 melkveebedrijven in Noord-Nederland nagegaan wat de effecten zijn van investeringen in koecomfort op productie en klauwgezondheid.

Verschil van 100 euro

Kosten certificering kunnen flink doordrukken op gezondheidskosten - special: Gezondheidskosten
Ingegaan wordt op de grote variatie in gezondheidskosten op een melkveebedrijf, waarbij de cijfers van het lagekostenbedrijf als voorbeeld dienen en waarbij de keuze zelf doen of uitbesteden voor een

Verkoop van vaarzen

Benny Lubbers: "Bij de vaarzenverkoop is de melkproductie nog altijd het belangrijkste"
Alle vaarskalveren opfokken en aanhouden tot na afkalven levert een Gelderse melkveehouder een aanzienlijk hogere omzet en aanwas.

Minimaal bouwen

Vergeleken met de prijs van de grond en quotum zijn de kosten voor huisvesting gering - saldoserie: Huisvesting
Met cijfers van het lagekostenbedrijf worden hier de kosten voor huisvesting van het melkvee kritisch bekeken

Man van melken

Frank Van Beveren: "Productie CLA-melk alleen winstgevend voor hoogproductieve bedrijven"
Een Vlaamse melkveehouder vertelt over zijn ervaringen met de start van zijn bedrijf die tragisch verliep door de ruiming t.g.v. BSE.

Optimum bij 130 melkkoeien

LEI-specialisten zien na quotering nog ruimte om meer te melken in Nederland
Tussen de 10 procent beste en de 10 procent slechtste melkveebedrijven zit volgens het LEI een verschil in gezinsinkomen van 140.000 euro.

Koeien met stijl

Philippe Currat: "De inkomsten uit fokkerij wegen het zwaarst"
Reportage uit het westen van Zwitserland, waar 2 zwagers hun veestapel op Canadese wijze fokken: hoofdzakelijk exterieurfokkerij van zwartbonten, waaruit de roodbonte Roelszoon Magisto in de Zwitserse

Optimaal groeien

"Na onze groeispurt daalden de kosten met 4,5 eurocent per liter melk"
Een bezoek aan een Engels melkveebedrijf, waar binnen 2 jaar de veestapel groeide van 160 naar 300 dieren
right