Sitemenu

woensdag 1 december 2021
left
content-main

bedrijfsresultaten in de landbouw

Persistent in het produceren

Leroyfokkers Hielke en Hanny de Rooij melken het liefst gehaltekoeien
8 ton melken Hielke en Hanny de Rooij jaarlijks vol, maar het streven is een miljoen kg melk. Hierbij hebben ze als type koe voor ogen: een persistente koe met een goed exterieur

Grillen van groeien

Steeds meer melkveebedrijven worstelen met bereiken van maximale arbeidscapaciteit
Op steeds meer melkveebedrijven is het plafond van beschikbare arbeid bereikt en daarom rijst de vraag hoe normaal de voorheen vanzelfsprekende jaarlijkse groei nog eigenlijk is

Kostprijs als uitdaging

Goede verdeling van taken zorgt voor perfecte samenwerking gebroeders De Groot
Met een strikte taakverdeling runnen 3 broers een melkveebedrijf (300 melkkoeien) en richt men zich o.a. op lagere krachtvoerkosten en een hogere melkproductie van de oudere koeien

Koersen op arbeidsbesparing

Tjitse van der Zijpp: "Weidegang is geen optie, daarom moet alles in de stal optimaal zijn"
4 automatische melksystemen vormen een onderdeel van de verregaande investeringen in arbeidsbesparing op een nieuw melkveebedrijf in Flevoland.

Melken is ruilen

Goed weiden betekent 300 euro per hectare lagere kosten - saldoserie: Gewaskosten
Een kritische blik op de kosten bij het graslandmanagement. De kostprijs is uiteen gerafeld met de cijfers van het lagekostenbedrijf als voorbeeld. O.a.

Kosten controleren

Peter Verhagen brengt via computerprogramma voerkosten in beeld
Sinds een jaar hebben de voerkosten van een Limburge melkveehouder (80 roodbonte koeien voor een quotum van 640.000 kg) extra de aandacht sinds hij als testpersoon betrokken is bij de ontwikkeling van

Veehouder als zwakste schakel

Jos Martens: "Schaalvergroting is niet dé vorm van kostprijsverlaging"
De specialist economie en strategie melkveehouderij van DLV rundvee-advies laat een opvallend positief geluid horen t.a.v. het perspectief voor melkveehouders

Eerst vakmanschap, dan groei

Verhogen levensproductie verlaagt opfokkosten per kilo melk
Een bedrijfsadviseur ervaart uit de praktijk dat door de nadruk op schaalvergroting sommige veehouders details op hun bedrijf uit het oog verliezen en daarmee opbrengsten missen.

Arbeid aan het plafond

Tussen 400.000 en 700.000 kilo melk maximaal haalbare voor eenmansbedrijf - saldoserie: Arbeidskosten
Een onderzoeker bij Animal Sciences Group en een bedrijfskundige geven hun ervaringen weer bij praktijkbedrijven en het lage-kostenbedrijf wat betreft gewerkte hoeveelheid uren, werkefficiëntie en bed
right