Sitemenu

vrijdag 24 september 2021
left
content-main

bedrijfsresultaten in de landbouw

Zelf aan het roer blijven

Melkveehouders die deelnemen aan bedrijfsbegeleiding verdienen niet per se meer dan hun collega's - special gezondheid
Financieel gaan veehouders, die aan bedrijfsbegeleiding doen, er niet direct op vooruit, concluderen Sake Kooistra en Henk Hogeveen. Toch kan deelname aan bedrijfsbegeleiding waardevol zijn.

Focus op saldo per koe

Twan de Bie: "Bij aanschaf van een melkrobot verdwijnt meer dan de helft van de bedrijven uit de groep 'beste 25 procent'"
Met het oog op de toekomst wordt het rendement op een koeplaats belangrijker.

Winst uit elke kilo melk

Jan Offenberg: 'Lagere productie zorgde voor tiende procent meer eiwit' - special economie
Melkveehouder Jan Offenberg schroefde de productie van zijn koeien doelbewust terug om een beter rendement uit zijn bedrijf te halen.

Modale melkproductie rendeert het best

Lager inkomen op bedrijven met producties vanaf 9500 kg melk per koe - special economie
Het klinkt tegenstrijdig: naarmate koeien meer melk geven, daalt het gezinsinkomen van de melkveehouder.

Nieuwe cijfers onder de loep

De deelnemers van Melkweg 2020 en hun adviseurs interpreteren de financiële kengetallen van het boekjaar 2010-2020 - Melkweg 2020.nl
Het boekjaar 2010-2011 was sectorbreed gezien een goed financieel jaar. Die trend is ook duidelijk zichtbaar bij de deelnemers van Melkweg 2020.

Kiezen voor een bedrijfseigen koe

Dirk Aelbrecht: 'Waarom honderd koeien melken als ik met zestig een goed inkomen realiseer?' - bedrijfsreportage
Economische kengetallen zijn leidend in de bedrijfsvoering van Dirk Aelbrecht uit Opwijk. Hij realiseert een kritieke opbrengstprijs van 20,57 euro per 100 kg melk.

Schuld per kg melk bepaalt verschil in kritische melkprijs

Bedrijven met lage break-even-melkprijs hebben betere groeimogelijkheden
Wat zijn de oorzaken van een hoge break-even-melkprijs of kritieke melkprijs? Op zoek daarnaar analyseerden onderzoekers de resultaten van ruim vierhonderd melkveebedrijven.

Voeren op potentie succesvol

Harrie van der Vliet: 'Bij dynamisch voeren bepaal je op saldo of de koe de piekproductie gaat halen'
Uit een analyse van ForFarmers blijkt conform de verwachtingen dat dynamisch voeren een verhoging van het saldo oplevert.

Strenger koersen op exterieur

Duitse fokker Thomas Wiethege stoort zich aan doorgeschoten melkproductie - bedrijfsreportage
Thomas Wiethege verkocht in 2008 in totaal 20 stiertjes aan de ki. Het was een topjaar, dat waarschijnlijk niet meer wordt geëvenaard.
right