Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

bedrijfsopvolging

Zes ogen, één vizier

Families De Jong en Scherders starten nauwe samenwerking: Vero Holsteins wordt Vero JES - bedrijfsreportage
Ze hadden geen opvolger, maar waren te fanatiek om al te stoppen. René en Willie de Jong, bekend van Vero Holsteins, vonden een geschikte partner om hun bedrijf aan over te dragen.

Besparen voor de oude dag

Eigen vermogen groeide in vijf jaar in totaal met 55.450 euro per bedrijf
De diversiteit aan economische kengetallen is groot in de melkveehouderij.

Bedrijfsopvolgers ambitieus

Percentage bedrijven zonder opvolger in Noord-Holland veel groter dan in Friesland
Uit een enquête onder 93 melkveehouders in Friesland en Noord-Holland is een betrouwbaar beeld te geven van de bedrijfsontwikkeling, de huidige situatie en toekomstvisie van deze veehouders

"Overname is vooral communiceren"

Melkveehouder Dirk Bruins uit Dwingeloo kandidaat-voorzitter NAJK
Kennismaking met een jonge melkveehouder die meer aandacht wil voor ondernemerschap

Boer zoekt opvolger via radio 1

Pien Rosmalen: "De gulle boer lijkt een speld in de hooiberg"
De KRO heeft een variant op het televisieconcept 'Boer zoekt vrouw' gevonden. Pien Rosmalen maakt de docusoap 'Boer zoekt opvolger' voor de radio. Ze vertelt over haar kennismaking met de landbouw

Honkvaste familie

Jan Posch: "We hebben hier ons hele sociaal leven opgebouwd" [: kerstspecial]: Een lange adem... in opvolging
5 generaties lang maakt de familie Posch deel uit van veehoudend Binnenwijzend. De huidige generatie melkt ruim 1 miljoen quotum vol

Alles onder één dak

Nieuwe stal brengt nieuwe perspectieven bij Guy en Koen Op 't Roodt - 25 jaar Veeteelt
Fokkerij en groei van het bedrijf zijn 2 rode draden door de carrière van melkveehouder Guy Op ’t Roodt. Nu zoon Koen de schouders mee onder de bedrijfsvoering zet, zijn er weer nieuwe doelen.

Nieuws

Het ministerie van LNV stelt 7,2 miljoen euro subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die een bedrijf hebben overgenomen of zijn gestart.

Provincies stellen ook budget beschikbaar bovenop het geld van het ministerie
right